Elementy przygotowania motorycznego w pracy Trenera Personalnego – Moduł I szkolenia

Program zajęć:

  • Specyfika pracy Trenera Personalnego – Tomasz Gać (1h):

– z kim pracujemy,

– zarządzanie czasem,

– drabinka rozwoju zawodowego,

– marketing,

– zagadnienia prawne i księgowe,

– trendy na przyszłość.

 

  • Pierwsza wizyta klienta, wywiad, testy wstępne – Bogdan Krauss (3h):

– omówienie obowiązkowych elementów „pierwszego spotkania”,

– cele i sposób przeprowadzania wywiadu,

– testy wydolnościowe i pojęcie MET,

– testy funkcjonalne.

 

  • Podstawy anatomii i biomechaniki narządu ruchu – Lech Okurowski (2h):

– kręgosłup: podstawowe płaszczyzny ruchu, główne kierunki ruchomości odcinków i funkcje,

– strategie stabilizacji,

– ko-kontrakcja i aktywacja zwrotna,

– główne stawy obwodowe,

– osteokinematyka i artrokinematyka.

 

  • Mobilność i stabilność – Lech Okurowski (2h):

teoria “joint by joint”.

 

  • Wstęp do fizjologii wysiłku i energetyka wysiłku – Bogdan Krauss (2h):

– przemiany energetyczne człowieka w kontekście czasu trwania i intensywności poszczególnych wysiłków fizycznych,

– skład włókien mięśniowych, jako czynnika determinującego predyspozycję do dyscyplin o charakterze wytrzymałościowym,

– objętość minutowa serca, jako czynnik determinujący wydolność tlenową,

– zagadnienie progu przemian beztlenowych w kontekście treningu oraz uwarunkowań fizjologicznych,

– przetrenowanie,

– typ współczulny i przywspółczulny,

– wykorzystanie spoczynkowego i wysiłkowego rytmu serca do oceny stanu wytrenowania organizmu,

– wykorzystanie parametru HRV do oceny stanu funkcjonalnego organizmu.

 

  • Rozgrzewka funkcjonalna – Iwona Woronowicz (1h):

– pojęcia ruchu funkcjonalnego i rozgrzewki funkcjonalnej,

– wpływ rozgrzewki na podstawę parametry życiowe organizmu,

– współczesny model i zadania rozgrzewki (rolowanie, dynamiczne uelastycznienie i rozciągnięcie mięśni, aktywacje mięśniowe, torowanie nerwowo-mięśniowe, torowanie wzorców ruchowych),

– prewencja urazów, korekcje funkcjonalne wykorzystywane w rozgrzewce,

– przykłady rozgrzewki funkcjonalnej dla wybranych dyscyplin sportowych, indywidualnych klientów.

 

  • Wstęp do treningu siły, podział ćwiczeń, przysiad i martwy ciąg – Iwona Woronowicz (3h):

– podstawowe pojęcia i definicje,

– pomiar i ocena siły mięśniowej,

– biomechaniczne i fizjologiczne podstawy zwiększania siły mięśniowej,

– funkcjonalna koncepcja budowania siły oparta na wzorcach ruchowych PUSH-PULL,

– podział ćwiczeń wykorzystywanych w kształtowaniu siły (ćwiczenia mono/ bilateralne, w otwartych i zamkniętych łańcuchach kinematycznych, jedno/ wielostawowe i inne),

– martwy ciąg i przysiad jako bazowe ćwiczenia wykorzystywane w kształtowaniu siły mięśniowej,

– prawidłowy model techniczny wykonania ruchu,

– oddychanie w ćwiczeniach siłowych z dużym obciążeniem (mechanizm tłoczni brzusznej),

– metodyka nauczania martwego ciągu i przysiadu,

– najczęściej popełniane błędy i ich korekcje,

– biomechaniczne aspekty mobilności i stabilności ciała, pod kątem ich wpływu na wzorzec ruchowy przysiadu i martwego ciągu.

 

  • Wstęp do dietetyki i suplementacji – Karolina Gajda (2h):

– dieta jako niezbędny element wspomagania wysiłku fizycznego,

– zasady żywienia w sporcie:

– rola węglowodanów tłuszczów, białek, witamin, składników mineralnych i antyoksydantów w żywieniu sportowców,

– nawodnienie, a wysiłek wizyczny,

– równowaga kwasowo-zasadowa,

– indeks gliekmiczny, ładunek glikemiczny,

– strategie żywieniowe- w okresie treningu i regeneracji,

– indywidualizacja zaleceń żywieniowych,

– plan żywieniowy sportowca w praktyce;

– zasadność stosowania suplementacji,

– korzyści wzbogacenia diety różnymi suplementami diety- prozdrowotne, odchudzające, odżywki,

– suplementacja przed, około i po wysiłku fizycznym.