Elementy przygotowania motorycznego w pracy Trenera Personalnego – Moduł II szkolenia

Program zajęć:

 • Specyfika pracy trenera personalnego – Tomasz Gać (1h):

– trudny klient,

– marketing cd.,

– specyfika prawna i księgowa cd.,

– trener „gwiazda” a trener fachowiec/specjalista, wzorce z Europy Zachodniej i USA.

 

 • Wstęp do motoryki, kształtowanie siły – Iwona Woronowicz (1,5h):

– metodyka kształtowana siły mięśniowej (dobór ćwiczeń, kolejność ćwiczeń, przerwy miedzy ćwiczeniami i seriami),

– intensywność i objętość treningowa,

– budowanie siły maksymalnej,

– budowanie siły eksplozywnej i reaktywnej,

– budowanie wytrzymałości siłowej,

– przetrenowanie,

– kontuzje i bezpieczeństwo w treningu siły,

– analiza wybranych badań naukowych.

 

 • Kształtowanie mocy (rwanie i podrzut) – Iwona Woronowicz (2h):

– podstawowe pojęcia i definicje,

– pomiar i ocena mocy,

– budowa jednostki treningowej, ukierunkowanej na kształtowanie mocy,

– łączenie treningu mocy z innymi cechami motorycznymi,

– metodyka kształtowania mocy Olimpic Weightlifting, jako jeden ze sposobów kształtowania mocy,

– zarzut, podrzut i rwanie- prawidłowy model techniczny wykonania ruchu,

– metodyka nauczania zarzutu, podrzutu i rwania,

– najczęściej popełniane błędy i ich korekcje,

– biomechaniczne aspekty mobilności i stabilności ciała, pod kątem ich wpływu na wykonywane wzorce ruchowe.

 

 • Kształtowanie skoczności i plyometria – Iwona Woronowicz (1,5h):

– podstawowa terminologia,

– podstawy teoretyczne,

– skoczność jako cecha motoryczna,

– metody oceny skoczności,

– prawidłowy wzorzec ruchu dla wyskoku,

– fundamentalne ćwiczenia rozwijające skoczność,

– wolna i szybka plyometria,

– metodyka kształtowania skoczności,

– podział ćwiczeń i progresja obciążeń.

 

 • Kształtowanie wytrzymałości – Bogdan Krauss (2h):

– przypomnienie z zakresu energetyki wysiłku,

– zapotrzebowanie energetyczne w różnych dyscyplinach sportowych,

– zasady obowiązujące w treningu wytrzymałości beztlenowej, bezmleczanowej:

– przykłady jednostek treningowych,

– praktycznie znaczenie wytrzymałości tego rodzaju w różnych dyscyplinach sportu;

– zasady obowiązujące w treningu wytrzymałości beztlenowej, mleczanowej:

– przykłady jednostek treningowych,

– praktycznie znaczenie tego rodzaju wytrzymałości w różnych dyscyplinach sportu;

– zasady obowiązujące w treningu wytrzymałości tlenowej, w zakresie wartości maksymalnych oraz progowych:

– przykłady jednostek treningowych,

– praktycznie znaczenie tego rodzaju wytrzymałości w różnych dyscyplinach sportu;

– monitorowanie intensywności treningu, nakierowanego na rozwój wytrzymałości,

– wykorzystanie różnych parametrów ze względu na intensywność i czas trwania wysiłku,

– monitorowanie progresji w zakresie wytrzymałości,

– zasady dotyczące zwiększania obciążeń treningowych,

– wykorzystanie zjawiska superkompensacji w optymalizacji procesu treningowego.

 

 • Start i przyspieszenie – Tomasz Gać (1h):

– szybkość jako cecha motoryczna,

– uwarunkowania fizjologiczne,

– technika sprintu,

– wstęp do treningu szybkości,

– sesja praktyczna – periodyzacja nauczania startu i przyspieszenia.

 

 • Zmiana kierunku – Iwona Woronowicz (1h):

– zwinność jako cecha motoryczna,

– omówienie prawidłowych wzorców ruchowych, wykorzystywanych w treningu zwinności, korekcje najczęściej występujących błędów,

– fundamentalne ćwiczenia rozwijające zwinność,

– metodyka kształtowania zwinności,

– znaczenie zwinności w sporcie, na przykładzie wybranych dyscyplin sportowych.

 

 • Planowanie jednostek treningowych i cykli – Iwona Woronowicz (1h):

– planowanie jednostek,

– planowanie mikrocykli, cykli średnich i długich,

– BPS i roztrenowanie.

 

 • Urazy barku, kolana, biodra, kręgosłupa oraz strategie korekcyjne – Lech Okurowski (3h):

– bark – problem ścięgien stożka, SLAP, niestabilność przednia,

– kolano – ból przedni, kolano skoczka, kolano biegacza,

– biodro – problem ścięgien rotatorów zewnętrznych, obrąbek,

– kręgosłup – IDD → przepuklina → rwa kulszowa, przeciążenia mięśniowe (trigger points).

 

 • Dietetyka i suplementacja – Karolina Gajda (2h):

– stan odżywienia sportowców- wpływ diety na masę i skład ciała,

– regulacja masy ciała w sporcie- budowanie masy mięśniowej, redukcja tkanki tłuszczowej,

– poprawa składu ciała,

– suplementacja w wybranych dyscyplinach sportowych (siłowe, wytrzymałościowe, siłowo-wytrzymałościowe, walki),

– przeciwwskazania i interakcje z lekami.

 

 • Regeneracja i odnowa biologiczna – Iwona Woronowicz (1h):

– procesy zmęczeniowe, zachodzące w organizmie pod wpływem treningu,

– wykorzystanie zabiegów fizykoterapeutycznych i masażu w procesie odnowy potreningowej,

– krótko i długoterminowe strategie regeneracyjne, przyspieszające odnowę potreningową,

– styl życia, a regeneracja po wysiłku,

– przykładowe postępowania regeneracyjne, po internowanym wysiłku fizycznym, dla zawodników wybranych dyscyplin sportowych.