Moduły szkoleń

I moduł szkolenia

♦ Specyfika pracy Trenera Personalnego.
♦ I wizyta, wywiad, testy wstępne.
♦ Podstawy anatomii i biomechaniki narządu ruchu.
♦ Mobilność i stabilność.
♦ Wstęp do fizjologii wysiłku i energetyka wysiłku.
♦ Rozgrzewka funkcjonalna.
♦ Wstęp do treningu siły, podział ćwiczeń,
przysiad i martwy ciąg.
♦ Wstęp do dietetyki i suplementacji.

Czytaj dalej, program zajęć

II moduł szkolenia

♦ Wstęp do motoryki.
♦ Kształtowanie siły.
♦ Kształtowanie mocy (rwanie i podrzut).
♦ Kształtowanie skoczności i plyometria.
♦ Kształtowanie wytrzymałości.
♦ Poruszanie się.
♦ Start i przyspieszenie.
♦ Zmiana kierunku.
♦ Planowanie jednostek treningowych i cykli.
♦ Urazy barku, kolana, biodra,
kręgosłupa oraz strategie korekcyjne.
♦ Dietetyka i suplementacja.
♦ Regeneracja i odnowa biologiczna.

Czytaj dalej, program zajęć