Dr Bogdan Krauss

Ekspert w dziedzinie treningu personalnego z bogatym doświadczeniem praktycznym oraz multidyscyplinarynym przygotowaniem teoretycznym.

Swoją karierę zawodową rozpoczynął w 2000 r., by już po 2 latach zarządzać treningiem kilkudzięsieciu klientów personalnych. W tym czasie nieprzerwanie rozwijał swój warsztat zawodowy, w latach 2001-2006 odbywając staż w Polskiej Akademii Nauk a w 2006 r. uzyskując tytuł doktora nauk o kulturze fizycznej.

W kolejnych latach uzyskał certyfikaty, odbył międzynarodowe Szkolenia: NEURAC, MTT (MedicalTherapeuticTraining), KINETIC CONTROL, EXOS (dawniej: Athletes Performance) oraz EPI (Elite Performance Institute). Opublikował kilkadziesiąt artykułów naukowych i popularnonaukowych, w tym fragmenty pracy doktorskiej w angielskim czasopiśmie „Clinicalphysiology and functionalimaging” znajdującym się na prestiżowej „liście filadelfijskiej”.

Spośród wielu dziedzin związanych z treningiem sportowym, w których występuje w roli eksperta, szczególnie mocno wyspecjalizował się w zakresie wpływu wysiłku fizycznego na układ krążeniowo-oddechowy. Wnioski płynące z tych analiz są szczególnie cenne dla osób pragnących kształtować swoją wydolność fizyczną, niezależnie od uprawianej dyscypliny.

Wolny czas dzieli pomiędzy treningi sportowe oraz zgłębianie wiedzy w zakresie historii XX w. i nauk ścisłych.

Szkolenia trenerskie

Elementy przygotowania motorycznego w pracy Trenera Personalnego – Moduł 2

Data szkolenia: 17-12-2016 – 18-12-2016
Czas na zapisy: Można się zapisać w każdej chwili
Ilość miejsc:
25 (25 wolnych miejsc)
Cena: FREE

Elementy przygotowania motorycznego w pracy Trenera Personalnego – Moduł 1 – Data 23-24.09.2017

Data szkolenia: 23-09-2017 – 24-09-2017
Czas na zapisy: Można się zapisać w każdej chwili
Ilość miejsc:
25 (25 wolnych miejsc)
Cena: FREE