Wymagania dla kandydatów

Wymagania dla kandydatów na szkolenia:

1. Ukończone 18 lat, pełna zdolność do czynności prawnych.
2. Posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kursu (wymagane jest podpisanie oświadczenia w dniu kursu, przed jego rozpoczęciem).
3. Brak przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich do udziału w kursie trenerskim (wymagane jest podpisanie oświadczenia w dniu kursu, przed jego rozpoczęciem).
4. Sprawność fizyczna, pozwalająca na swobodne wykonywanie ćwiczeń i wytrzymanie kilku godzin zajęć ruchowych.

* Uczestnicy kursu zobowiązani są bezwzględnie do posiadania stroju na przebranie: obuwie sportowe, na zmianę (przeznaczone do pomieszczeń), sportową odzież (pomieszczenia są klimatyzowane, więc oprócz szortów i koszulek, zalecamy dodatkowo drugi zestaw na zmianę- długie rękawy/nogawki).

Radzimy przygotować materiały, do notowania.